Konrad Leczkow (Letzkau)

Konrad Leczkow był gdańskim kupcem, rajcą, a następnie burmistrzem Gdańska. Pochodził ze wsi Leszkowy na Żuławach Gdańskich. W 1387 roku dostał obywatelstwo Głównego Miasta, od 1396 wszedł do Rady Miasta, a od 1405 roku pełnił funkcję burmistrza.

Konrad Leczkow był jednym z tych, który sprzeciwiał się wprowadzeniu przez wielkiego mistrza do rady i ławy Głównego Miasta uległych mu przedstwicieli kupiectwa związanych sprawami handlowymi z krzyżackimi szafarzami.

W 1408 roku razem z Arnoldem Hechtem, Pioterm Vorrath i rycerstwem pruskim złożył skargę do Urlicha von Jungingen w Malborku na Zakon za samowolne udzielanie zezwoleń na wywóz zboża i wymuszanie pierwszeństwa w transakcjach przez pomocników wielkich szafarzy i przy egzekwowaniu należności pieniężnych, a także ograniczaniu przez nich swobody sprzedaży wełny i innych towarów.

Od 1386 roku Krzyżacy wciągały stany pruskie do sfery swojej polityki zewnetrznej. Stąd też Konrad Leczkow uczestniczył w 1408 roku w Hälsingborgu i Kalmarze w sfinalizowaniu układu z Danią o odstąpienie jej przez Zakon Gotlandii za 9000 angielskich nobli. Jego nazwisko widnieje również w ostatecznej wersji tego aktu wystawionego przez wielkiego mistrza Urlicha von Jungingen w Malborku 1 listopada 1408 roku.

Czytaj więcej: Konrad Leczkow (Letzkau)

Gdańsk w okresie wojny trzynastoletniej

I etap (luty 1454 - poł. lipca 1455)

Obejmuje okres od rozpoczęcia działań wojennych do zajęcia przez Krzyżaków Knipawy. Okres ten dzieli się na dwa podokresy:

 1. pierwszy (do bitwy pod Chojnicami) - inicjatywa należała do Gdańska,
 2. drugi - inicjatywa należała do Krzyżaków.

W pierwszym okresie celem gdańszczan było zdobycie władzy na całym północnym Pomorzu. Działania wojenne prowadzone były na lądzie i na morzu. W lutym oddziały gdańskie obejmują Skarszewice, Kościerzynę, Puck, Starogard, Grabiny na Żuławach, Tczew, Bytów, Tuchola, Gniew i Człuchów.  Niektóre z wymienionych ośrodków same prosiły Gdańsk o pomoc przeciw Zakonowi, natomiast część zamków została zniszczona celowo przez oddziały gdańskie, aby zapobiec obsadzaniu ich przez Krzyżaków.

Na czele oddziałów gdańskich najczęściej stawali rajcy: starszy i młodszy, główne dowództwo sprawowali natomiast burmistrzowie. Pierwszy poważny sukces gdańszczanie odnotowali pod Chojnicami. 25 lutego 1454 roku nastąpiła kapitulacja miasta, co spowodowało, że Gdańsk ostatecznie uzyskał kontrolę na obszarze zbliżonym do wczesnośredniowiecznej dzielnicy gdańskiej.

Czytaj więcej: Gdańsk w okresie wojny trzynastoletniej

Przywileje Władysława Jagiełły dla Głównego Miasta

Przywileje z 5 sierpnia 1410

 • nadanie miastu 6 okolicznych wsi, należących do komturstwa - Pruszcz, Mygowo, Orunia, Ujeścisko, Wiślina, Bogatka
 • nadanie obszaru przylegającego do miasta w promilu 1 mili, z wyłączeniem posiadłości duchownych i prywatnych świeckich
 • łąki należące do zamków pozostają jego własnością (zamek miał przejść w ręce króla i reprezentującego go starostę)
 • prawo do połowu ryb na morzu na wschód od portu w promilu 2 mil
 • prawo do wyrębu lasu w promilu 2 mil, z rezerwacją wyrębu dla potrzeb zamku i konserwacji portu
 • prawo do połowu dochodu z Wielkiego Młyna na Starym Mieście
 • prawo do patronatu nad kościołem N.M.P. wraz ze szkołą parafialną i dzwonnicą

Przywileje z 10 sierpnia 1410

 • prawo wybijania monety
 • prawo regulowania wywozu zboża z kraju, ale za wiedzą królewskich starostów
 • prawo kontroli nad ujściem Wisły
 • prawo swobody handlu na ziemiach Królestwa Polskiego
 • prawo obsadzenia plebanów, łącznie w należących do miasta wsiach

Przywileje Kazimierza Jagiellończyka

Przywilej elbląski z 16 czerwca 1454 roku dla Główne Miasta GdańskaPrzywileje Kazimierza Jagiellończyka

 • nadanie wszystkich młynów znajdujących się na terenie Starego Miasta
 • nadanie terenów dawnego Osieka
 • nadanie Zamczyska
 • nadanie wsi znajdujących się na zachód od Gdańska
 • nadanie włości w kierunku południowym i wschodnim, obejmujące całe dzisiejsze Żuławy Gdańskie
 • nadanie obszaru na północ od Szkarpawy, aż po Zalew Wiślany oraz część Mierzei Wiślanej
 • nadaniewschodniej części Mierzei Helskiej z miastem Hel

Przywilej piotrkowski z 9 lipca 1455

 • samodzielne wydawanie wilkierzy przez Gdańsk, regulujących przede wszystkim układ przestrzenny miasta

Wielki przywilej gdański z 15 maja 1457 roku

 • podporządkowanie Głównemu Miastu Starego i Młodego Miasta, w tym gruntów Suchanina i pozwiązanych z nimi obszarów siegających Potoku Królewskiej Doliny po granicę starej wsi Wrzeszcz
 • zapewniony monopol wyłączności praw miejskich w promieniu 5 mil
 • zakaz stawiania zamków