Gdańsk w okresie wojny trzynastoletniej - II etap wojny

Spis treści

II Etap (lipiec 1455 - jesień 1458)

Najważniejsze działania tego okresu:

  • 1455 - po stronie Zakonu staje król Danii - Chrystian, który wraz z gubernatorem Gotlandii Olofem Axelssonem i hrabią oldenburskim Gerhardem rozpoczyna działalności zbrojną na morzu przeciwko statkom gdańskim
  • 1455 po stronie Gdańska, Polski i Związku Pruskiego staje król Szwecji Karl Knutsson, rywal Chrystiana
  • maj 1455 - we Flensburgu zawarta zostaje umowa Chrystiana z Hanzą gwarantująca wszystkim kupcom wolność handlu z wyjątkiem kupców pruskichkonflikt z kupcami holenderskimi, którzy niedopuszczani są przz gdańszaczan do ujścia Pregoły
  • luty 1456 - stany pruskie i król Kazimierz Jagiellończyk popiera rozpoczęcie akcji kaperskich przez Gdańsk
  • 13 marca 1456 - pierwszy lisk kaperski wystawiony przez Radę gdańską dla szypra Hansa Borholma, polecający mu chwytanie nieprzyjacielskich statków i kupców handlujących z Krzyżakami
  • kwiecień 1456 - rajca Marquard Knake blokuje Cieśninę Bałgijską
  • 1 listopada 1456 - klęska wyprawy rajcy Henryka von Staden i kapra Michała Ertmanna na Sambię
  • wiosna 1457 - wypędzienie ze Szwecji Karla Knutssona i osiedlenie się go w Pucku, skąd wysyłał własnych kaprów, komplikując tym samym i tak trudne stosunki Gdańska z miastami hanzeatyckimi
  • z 14 na 15 sierpnia 1457 - bitwa pod Borholmem 3 statków gdańskich z 16 statkami duńskimi i inflanckimi, zakończonej zwycięstwem gdańszczan
  • 1457 - wykupienie z rąk zaciężnych, przez Kazimierza Jagiellończyka (160 tys. zł węgierskich) i Gdańsk (70 tys. zł węgierskich), zamku w Malborku