Drzewo genealogiczne dynastii Sobiesławiców

Źródło opracowania: B. Świliński, Poczet książąt gdańskich, Marpress