Dzieje Sopotu

Dom Zdrojowy

Wyższa Szkoła Handlu Morskiego

Budynek przedwojennego Realgymnasium w Sopocie późniejsza siedziba Wyższej Szkoły Handlu Morskiego

Wyższa Szkoła Handlu Morskiego była pierwszą polską akademicką uczelnią ekonomiczną na Wybrzeżu Gdańskim, kształcącą specjalistów dla potrzeb gospodarki morskiej. Swą działalność rozpoczęła początkowo w Gdyni, aby następnie przenieść się na stałe do Sopotu.

Wprowadzenie

Wyższa Szkoła Handlu Morskiego formalnie powstała w 1946 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 17 sierpnia 1946 roku. Niemniej jej początki siegają już okresu okupacji. W 1942 roku przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich (TUZZ) w Warszawie utworzony został na prawach wydziału Instytut Morski. Był on pierwszą formą realizacji przedwojennej idei utworzenia ośrodka naukowo-badawczego i dydaktycznego, specjalizującego się w tematyce gospodarki morskiej.

Założycielami Instytutu Morskiego byli:

  • doc. dr Władysław Kowalenko - przewodniczący z uprawnieniami dziekana
  • mgr Tadeusz Ocioszyński - odpowiedzialny za stronę programową i organizacyjno-naukową
  • ks. dr M. Rode

Ze względu na panujące wówczas warunki pracy konspiracyjnej, wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach. W pierwszym roku działalności, czyli 1942/43 w Instytucie studiowało 30 studentów, a rok później 53. Dorobkiem Instytutu Morskiego, w tym czasie, było wydanie 14 podręczników akademickich.W roku 1944 działalność jednostki została wstrzymana z powodu wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział zarówno grono profesorskie, jak i studenci. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, czyli w pierwszej siedzibie Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, znajduje się obecnie tablica upamiętniającą poległych.

Powstanie Wyższej Szkoły Handlu Morskiego

Odzyskanie dostępu do morza w marcu 1945 roku, zmobilizowało profesorów i studentów Instytutu Morskiego TUZZ do działań w sprawie utworzenie na Wybrzeżu Gdańskim uczelni, która specjalizowałaby się w kształceniu studentów w szeroko rozumianej problematyce morskiej. Wraz z tworzeniem się pierwszych grup organizujących życie społeczno-gospodarcze na Wybrzeżu, pojawili się dawni profesorowie Instytutu: Władysław Kowalenko, Tadeusz Ocioszyński, Bolesław Kasprowicz i Walenty Szweda oraz najaktywniejsi studenci.

 

 

Źródła opracowania:
Lech Benarski, Wyższa Szkoła Handlu Morskiego kolebką akademickich studiów ekonomicznych na Wybrzeżu Gdańskim.