Ochrona przyrody

Ochrona częściowa
Ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczająca możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części.
Park krajobrazowy
Obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej: Ochrona przyrody

Słownik terminów społecznych, politycznych, gospodarczych

Rentmistrz
Poborca podatkowy; w średniowieczu zarządca finansami miejskimi, państwowymi lub kościelnymi.

Czytaj więcej: Słownik terminów społecznych, politycznych, gospodarczych

Słownik terminów architektonicznych

Akroterion, naszczytnik
Architektoniczny element dekoracyjny wieńczący wierzchołek i boczne narożniki frontonu, w kształcie stylizowanej palmety, wolut, liści akantu, trójnogów, czasami figur. Przykład
Architraw
Belka spoczywająca na kolumnie, filarze, pilastrze (archi trabs - pierwsza belka). Najważniejszy i najniżej położony człon belkowania. Występuje we wszystkich porządków architektonicznych, przy czym w doryckim jest gładki (...)

Czytaj więcej: Słownik terminów architektonicznych

Słownik terminów z zakresu wojskowości

Drabant
Żołnierz w straży przybocznej króla, wyższych oficerów; trabant.
Hurdycja
Drewniana konstrukcja wysuni?ta na wspornikach na zewnątrz muru. Ułatwiała pionową obronę przed napastnikami przez otwory w podłodze. Zob. machikuła.

Czytaj więcej: Słownik terminów z zakresu wojskowości

Słownik terminów morskich

Awanport
Przedporcie oddzielone falochronem od redy. Obszar wodny o funkcjach rozrządowo-rozdzielczych oraz miejsce częstego postoju i pomocniczego taboru pływającego.
Barkowiec typu BACAT
ang. barges aboard catamaran - statek o konstrukcji jednokadłubowej w części dziobowej i dwukadłubowej w pozostałej, transportujący barki w relacjach bliskiego zasięgu lub działający jako statek dowozowy dla statków oceanicznych.

Czytaj więcej: Słownik terminów morskich