Słownik terminów z zakresu wojskowości

D | H

D
Drabant
Żołnierz w straży przybocznej króla, wyższych oficerów; trabant.
H
Hauptmann
Hetman (czes. hejtman, ukr. гетьман, rum. hatman, niem. Hauptmann), historyczna nazwa głównodowodzących armiami czeskich taborytów, księstwa Mołdawii, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kozaków i Ukrainy.
Hurdycja
Drewniana konstrukcja wysunięta na wspornikach na zewnątrz muru. Ułatwiała pionową obronę przed napastnikami przez otwory w podłodze. Zob. machikuła.