Słownik terminów społecznych, politycznych, gospodarczych

CG | P | R | S | W

C
Centumviri
W prawie rzymskim sędzia orzekający w sprawach o nieruchomości i sprawach spadkowych. W Gdańsku, nazywano tak "100 mężów" Trzeciego Ordynku, będących reprezentantami pospólstwa we władzach miasta.
G
Grawamina
urazy, zawarte w instrukcjach wykaz naruszeń prawa publicznego przez patrycjuszy, króla lub jego urzędników. Grawamina funkcjonują w całej Europie.
P
Patrycjusze
Grupa najbogatszych mieszczan, zasiająca w dawnych Radach Miast i Ławach.
Predykant
(religiozn.) Kaznodzieja protestancki.
R
Rentmistrz
Poborca podatkowy; w średniowieczu zarządca finansami miejskimi, państwowymi lub kościelnymi.
S
Szarwark
Przymusowe świadczenie ludności chłopskiej w dawnej Polsce (robocizna, sprzężaj) przy budowie i naprawie dróg, mostów, grobel, wałów przeciwpowodziowych, niekiedy obwarowań.
W
Wochlon
W dawnej Polsce tygodniowy zarobek czeladnika.