Proklamowanie Wolnego Miasta Gdańsk

II pokój w Tylży - układ francusko-pruski

W dniu 7 lipca 1807 roku w Tylży Napoleon Bonaparte zawarł pokój z carem Aleksandrem I, zgodnie z którym:

  • powołane zostało Księstwo Warszawskie, składające się z ziem I i III zaboru pruskiego,
  • Aleksander I potwierdził zdobycze Napoleona I Bonaparte w Prusach,
  • Rosja otrzymała okręg białostocki (jedyny obszar zaborów pruskich nieprzyłączony do Księstwa Warszawskiego),
  • Rosja zobowiązała się przystąpić do blokady kontynentalnej, którą to Napoleon I Bonaparte zamierzał osłabić gospodarkę Wielkiej Brytanii,
  • Rosja otrzymała swobodę działania w Finlandii przeciwko Szwecji i w Turcji.

W dniu 9 lipca 1807 roku podpisano drugi pokój w Tylży, tym razem między Francją a Prusami, na mocy którego powołane zostało Wolne Miasto Gdańsk z terytorium położonym w promieniu dwóch mili, z  prawami według których rządziło się w czasach, gdy było niepodległe oraz pod protekcją króla Prus i króla Saksonii (jednocześnie księcia warszawskiego), faktycznie zaś Francji. WMG wchodziło w skład Konfederacji Reńskiej, tym samym będąc krajem sprzymierzonym z Francją, a nie podbitym. Ponadto miasto, port i terytorium Gdańska miały pozostać zamknięte dla handlu i żeglugi z Anglikami na czas trwania wojny morskiej.

Układ ten nie spodobał się gdańszczanom, w związku z czym 13 lipca 1807 roku podpisali tajny traktat z gubernatorem gdańskim generałem Rappem.

Czytaj więcej: Proklamowanie Wolnego Miasta Gdańsk