Walka Gdańska z Komisją Morską

W dniu 24 marca 1568 roku Zygmunt August utworzył nowy urząd do spraw morskich, czyli Komisję Morską. Jej zadaniem miało być:

  • zapewnienie pokoju ziemiom pruskim,
  • chronieniem portów i zatok przed gwałtem, niespodziewanymi atakami nieprzyjaciół,
  • przekazanie potomnym dominium maris Baltici odziedziczonego po przodkach,
  • ochrona handlu i przywilejów,
  • przeszkadzanie "nowym, niezwykłym" obyczajom kupieckim na morzu, które mogły być szkodliwe dla państwa.

Do Komisji powołano siedmiu komisarzy, zaufanych króla: Jana Kostka jako przewodniczącego oraz Kaspra Geschkau, Krzysztofa Konarskiego, Andrzeja Swarożyńskiego, Stefana i Jana Loitzów i Walentego Überfelda. Miejscem obrad Komisji wyznaczony został Gdańsk, a dokładnie dom królewski, który miał być dla niego wybudowany ze środków miasta.