Kościół św. Jana w Gdańsku

jan4"Kościół św. Jana fundowany w roku 1214, a ukończony w r. 1460, obecnie luterański, zasługuje na uwagę przez swą architekturę i dzieła sztuki. Głównym jego dobroczyńcą był Zachariasz Zappio. Galerje wkoło ołtarzy są prześliczne, również ambona i krucyfiks. Przedewszystkiem jednak piękne jest sklepienie gwiazdowe. Świątynia mieści również wartościową bibliotekę teologiczną".

 

Gdańsk. Przewodnik ilustrowany po Gdańsku i okolicy.
Wydany przez "Dziennik Gdański". Gdańsk 1921

Czytaj więcej: Kościół św. Jana w Gdańsku