Statek morski i okręt

Statek morski to urządzenie pływające przeznaczone do przemieszczania się na morzu w celach zarobkowych i niezarobkowych[1]. Statki wykorzystywane do celów zarobkowych nazywane są statkami handlowymi.


W praktyce, zwyczajowo, rozróżnia się pojęcia statku i okrętu. Okrętem nazywa się pojazd wodny mający przeznaczenie wojskowe i tym pojęciem jednoznacznie posługuje się Marynarka Wojenna[2]. Również z punktu widzenia praktyki i nauki związanej z budownictwem okrętowym stosuje się pojęcie okrętu, mówiąc o wszystkich rodzajach środków komunikacji wodnej.

Czytaj więcej: Statek morski i okręt

Rodzaje statków morskich

Typy eksploatacyjne statków morskich

Morskie statki transportowe można podzielić na:

  • towarowe:
    • statki do przewozu ładunków suchych: drobnicowce i masowce,
    • statki do przewozu masowych ładunków płynnych i suchych,
    • statki do przewozu ładunków płynnych (zbiornikowce): do przewozu ropy, chemikaliowce i gazowce,

    Czytaj więcej: Rodzaje statków morskich

Przewóz ładunków drobnicowych

Do przewozów ładunków drobnicowych wykorzystuje się konwencjonalne drobnicowce. Są to statki przystosowane do przewozu różnych ładunków w żegludze liniowej: drobnicy konwencjonalnej, niewielkich ilości ładunków masowych suchych oraz płynnych w tzw. głębokich zbiornikach (deep tanks), a także ładunków chłodzonych i skonteneryzowanych.

Czytaj więcej: Przewóz ładunków drobnicowych

Klasyfikacja portów morskich

Porty morskie są usytuowanymi na styku lądu z morzem obiektami gospodarczymi odpowiednio przygotowanymi pod względem techniczno-technologicznym i organizacyjnym do obsługi obrotów handlu zagranicznego, realizowanych drogą morską, a także do obsługi środków transportu morskiego i lądowego, zaangażowanych w ich przewozie.

Porty morskie są składnikami bazy materialno-technologicznej państwa. Należą do subsystemu infrastuktury transportu i stanowią infrastrukturę punktową tego podsystemu, w których dokonuje się czynności przeładunkowo-składowych. Jeżeli w punkcie takim zbiegają się więcej niż dwie linie transportowe różnych gałęzi transportu, nazywa się go punktem węzłowym.

Czytaj więcej: Klasyfikacja portów morskich