Rodzaje statków morskich

Typy eksploatacyjne statków morskich

Morskie statki transportowe można podzielić na:

 • towarowe:
  • statki do przewozu ładunków suchych: drobnicowce i masowce,
  • statki do przewozu masowych ładunków płynnych i suchych,
  • statki do przewozu ładunków płynnych (zbiornikowce): do przewozu ropy, chemikaliowce i gazowce,
 • pasażerskie:
  • liniowce pasażerskie,
  • statki wycieczkowe,
  • promy pasażerskie i pasażersko-samochodowe,
 • pasażersko-towarowe i towarowo-pasażerskie:
  • uniwersalne/konwencjonalne statki pasażersko-towarowe,
  • promy pasażersko-towarowe.


Typy konstrukcyjne statków morskich

Materiał konstrukcyjny, z którego zbudowany jest kadłub statku
lub jaki dominuje w konstrukcji statku
Sposób łączenia elementów konstrukcji kadłuba
 • statki drewniane
 • statki stalowe
 • statki ze stopów aluminiowych
 • statki z tworzyw sztucznych
 • statki żelazobetonowe itd.
 • statki spawane
 • statki nitowane
Wytrzymałość konstrukcji kadłubaLiczba kadłubów
 • statki pełnopokładowe/pełnowymiarowe
 • statki z ciągłą nadbudówką
 • statki jednokadłubowe
 • statki dwukadłubowe
Liczba pokładówSposób pływania
 • statki bezpokładowe
 • statki jednopokładowe
 • statki dwupokładowe
 • statki wielopokładowe
 • statki nawodne - wypornościowe
 • statki podwodne
 • statki nawodne - poduszkowce

We współczesnej flocie transportowej dominują statki nawodne stalowe spawane jednokadłubowe.

Statki pełnopokładowe (full-scantling vessels) są statkami, których górny pokład jest jednocześnie pokładem głównym, będącym istotnym elementem wytrzymałości kadłuba statku. Wykorzystywane są one głównie do przewozu ładunków ciężkich (o niskim współczynniku sztauerskim).

Statki z ciągłą nadbudówką (complete-superstructure vessel) są statkami co najmniej dwupokładowymi, w których pokładem głównym jest pokład znajdujący się pod pokładem, na którym znajduje się nadbudówka (pokładem nadbudówki). Do pokładu głównego sięga budowa kadłuba oraz grodzie wodoszczelne. Wykorzystywane są one głównie do przewozu ładunków lekkich (o wysokim współczynniku sztauerskim). Statki te mogą być:

 • ochronnopokładowcami otwartymi (open shelterdecker) - otwory tonażowe nie są trwale zamknięte, stąd nie są w pełni wodoszczelne i pojemność pokładu tonażowego nie jest wliczana do pojemności rejestrowej statku, tym samym ponosi się niższe opłaty portowe,
 • ochronnopokładowcami zamkniętymi (closed shelterdecker) - otwory tonażowe zamknięte są w sposób stały, całkowicie wodoszczelny; przestrzeń zaliczana jest do pomiaru pojemności rejestrowej,
 • ochronnopokładowcami otwarto-zamkniętymi (open-closed shelterdecker) - w zależności od potrzeb jest otwarty (gdy nie opłaca się brać dodatkowego ładunku), bądź zamknięty (opłaca się wziąć większą ilość ładunku liczonego w tonach rejestrowych; przez zamknięcie otworów tonażowych statek może się zanurzyć głębiej).


Bibliografia

1. Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Wyd. UG 2001

2. I. Grajewski, J. Wójcicki, Mały leksykon morski, Wyd. MON, Warszawa 1981