Przewóz ładunków drobnicowych

Do przewozów ładunków drobnicowych wykorzystuje się konwencjonalne drobnicowce. Są to statki przystosowane do przewozu różnych ładunków w żegludze liniowej: drobnicy konwencjonalnej, niewielkich ilości ładunków masowych suchych oraz płynnych w tzw. głębokich zbiornikach (deep tanks), a także ładunków chłodzonych i skonteneryzowanych.

drobkonInnym rodzajem drobnicowca jest drobnicowiec wielozadaniowy (zob. galeria) (multi-purpose general cargo ships) wykorzystywany do przewozu zarówno drobnicy konwencjonalnej, jak i kontenerów, ładunków szczególnie ciężkich, ładunków masowych i toczonych. Wyposażone są często w wydajne urządzenia przeładunkowe, a czasami w furty rufowe ludz dziobowe do przeładunków systemie ro-ro.

Do przewozu ładunków skonteneryzowanych wykorzystuje się kontenerowce i semikontenerowce (semi-container ship). W przypadków tych drugich, obok ładunków drobnicowych w kontenerach możliwe jest przewożenia drobnicy konwencjonalnej. Konenerowiec jest statkiem skonstruowanym do przewozu konenerów. Posiada on ładownie wyposażone w specjalne prowadnice ułatwiające za- i wyładunek dużych znormalizowanych jednostek ładunkowych. Tam, gdzie nie ma prowadnic, kontenery mocowane są zaczepami śrubowymi. Największym konenerowcem na świecie jest jak dotychczas Emma M?rsk o pojemności 11 000 TEU.emma-maersk2 Osobną grupę kontenerowców stanowią konteneropromowce (con-ro). Statki te posiadają najczęściej przednie ładownie typu komorowego, a tylnie, na rufie, wielopiętrowe pokłady dla ładunków tocznych (np. samojezdnych maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, drogowych). Osobną grupę kontenerowców stanowią konteneropromowce (con-ro).

Bardziej zróżnicowaną grupę tonażową stanowią statki ro-ro. Charakteryzują się one poziomym systemem przeładunku, w którym ładunek przemieszczany jest na poszczególne pokłady wewnętrznymi rampami, pochylniami lub windami; mogą być także wyposażone w ciągniki i wózki podnośnikowe do operacji przeładunkowych. Statki te nazywane są także promowcami lub pojazdowcami. Do kategorii statków ro-ro zalicza się także promy kolejowe, posiadające pokłady z szynami kolejowymi.

W przewozach ładunków drobnicowych wykorzystuje się również barkowce, które są rozwinięciem koncepcji statków kontenerowych. Barkowcami przewożone są większe jednostki ładunkowe, takie jak barki (pływające pojemniki) i kontenery. Posiadają własne urządzenia przeładunkowe, umożliwiające uniezależnienie się od portu i rozładunek bezpośrednio w porcie lub na morzu. LashZe względu na sposób rozładunku wymienić można:

- barkowce typu LASH (lighters aboadr ship),

- barkowce typu SEABEE (sea barge carrier).

Ponadto w eksploatacji występują:

- barkowce  typu BACAT (barges aboard catamaran),

- barkowiec typu FLASH (feeder LASH).

Ostatnią grupą statków do przewozu ładunków drobnicowych są chłodniowce (chłodnicowce), charakteryzujące się ładowniami, które mogą przyjmować ładunek wymagający niskich temperatur. Są to statki specjalistyczne, nastawione głównie na przewóz jednego rodzaju ładunku. Wśród chłodniowców wymienić można:

  • chłodniowiec do przewozu różnego rodzaju drobnicy (general refrigerated ship) - ładownie mogą utrzymywać różne wysokości temperatury, w zależności od rodzaju przewożonych ładunków,
  • pełny chłodniowiec (reefer carrier) - przystosowane do przewozu jednego rodzaju ładunku:
    • mięsa mrożonego (frozen-meat-carrying ship),
    • mięsa chłodzonego (chilled-meat-carrying ship),
    • owoców (fruit carrier),
    • banany (banan carrier), tzw. bananowiec.

Dwa ostatnie rodzaje ładunków, oprócz chłodzenia, wymagają również dobrej wentylacji oraz utrzymania odpowiednich warunków termicznych.

Bibliografia

1. Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Wyd. UG 2001

2. I. Grajewski, J. Wójcicki, Mały leksykon morski, Wyd. MON, Warszawa 1981