Stroje średniowieczne

Biblia Maciejewskiego

Biblia Maciejewskiego jest jednym z podstawowych źródeł informacji o średniowiecznych strojach. Rękopis pochodzenia francuskiego, stworzony został przez paryskich artystów, na polecenie króla Ludwika IX. Okres jego powstania datuje się na lata 1244-1254, stąd często w literaturze podaje się datę około 1250 roku. Prawdopodobnie około 1300 roku przetransportowany został z Paryża do Neapolu we Włoszech, gdzie dodano opisy do poszczególnych scen. Opisy wykonane zostały w języku łacińskim, w stylu włoskim, tj. z pięknymi inicjałami na początku każdego tekstu.

Następnie manuskrypt przewieziono do Krakowa. Data pojawienia się w Polsce nie jest znana, ale musiało to być na przełomie XVII wieku, gdyż z tekstu napisanego na marginesie pierwszej strony rękopisu wynika, że w tym czasie był w posiadaniu kardynała Bernarda Maciejowskiego (1548/08). Kardynał Maciejowski przesłał go do Isfahanu w Persji jako dar dla Szacha Abbasa Wielkiego (1571-1629) króla Persji.

Na początku 1800 roku Biblia Maciejewskiego sprzedana zostaje w Egipcie Giovanniemu d''Anthanasi, a w 1833 roku do Payne i Fossa, który z kolei odsprzedał ją około 35 lat później. W tym czasie, rękopis znalazł się w posiadaniu Sir Thomasa Phillippsa (1792 - 1872), znanego antykwariusza, który posiadał ogromny zbiór książek z czasów starożytnych i średniowiecznych. W 1916 roku właścicielem Biblii został John Pierpont Morgan (1867 - 1943), założyciel Pierpont Morgan Library w Nowym Jorku, gdzie obecnie spoczywa manuskrypt.